Rekrutacja do przedszkola

Rekrutacja do przedszkola

  • 2018-02-28

 Druk deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego dla dzieci korzystających z opieki przdszkolnej w bieżącym roku szkolnym, które będą kontyuowały wychowanie przedszkolne w roku szkolnym 2018/2019 został zamieszczony do pobrania w zakładce "Dokumenty szkolne". Wypełniony druk należy złożyć w sekretariacie zespołu szkół lub u wychowawczyń grup w przedszkolu do dnia 09.03.2018r.

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2018/2019  sa do pobrania w sekretariacie Zespołu Szkół w Tarnówce. Wypełnione druki wraz załacznikami należy złożyć w sekretariacie do dnia 16.03.2018r. (dotyczy dzieci nie uczęszczających dotychczas do przedszkola)