Otwarcie ofert w przetargu na dowożenie

Otwarcie ofert w przetargu na dowożenie

  • 2018-06-26

Informacja o otwarciu ofert w przetargu na "Dowożenie i odwożenie uczniów oraz wychowanków przedszkola do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnówka w roku szkolnym 2018/2019 oraz zapewnienie opiekuna w czasie przewozu"