TEODOZJA KAZIMIERCZYK

Teodozja Mirosława Kazimierczyk (pseudonim konspiracyjny „Sława”) żyła w latach 1911-2006. Do szkoły podstawowej uczęszczała w Hołowecku. Zawód zdobyła w Seminarium Nauczycielskim w Przemyślu. Od roku 1929 do wybuchu wojny w 1939, pracowała w Pleckiej Dąbrowie (niedaleko Kutna). Podczas okupacji prowadziła tajne nauczanie, a także wspomagała jeńców wojennych. Wielokrotnie, z narażeniem życia, organizowała ”przerzuty” Polaków z Rzeszy Niemieckiej do Generalnej Guberni. Po wojnie wraz z rodziną osiedliła się w Tarnówce, gdzie podjęła trud stworzenia tarnowieckiej oświaty. We wspomnieniach wychowanków jawi się niekwestionowanym przewodnikiem duchowym: „Wyczuwaliśmy jej niebanalną osobowość, mieliśmy do niej nabożny szacunek”.

Do końca swoich dni była związana z nauczycielskim powołaniem, na bieżąco śledziła nowości z zakresu edukacji. Za zasługi dla oświaty uhonorowano ją licznymi odznaczeniami. Największą radością i zaszczytem dla pani Teodozji, było patronowanie stworzonej przez siebie szkole. Była jedną z nielicznych żyjących patronów. Uchwalą Rady Gminy nr III/32/2002 z dnia 30 grudnia 2002 roku, władze samorządowe Gminy Tarnówka nadały szkole Podstawowej w Tarnówce imię Pani Teodozji Mirosławy Kazimierczyk.

Uroczystości związane z nadaniem imienia szkole, odbyły się 6 czerwca 2003 roku. W tym dniu został poświęcony i wręczony społeczności szkolnej sztandar, ufundowany przez uczniów i przyjaciół placówki.