Dyrektor

mgr Andrzej Żujew

 

 

Wicedyrektor

mgr Beata Paluchowicz