Konkurs plastyczny
„Listopad”

Złote, żółte i czerwone

opadają liście z drzew,

zwiędłe liście w obcą stronę

pozanosił wiatru wiew.

Jan Brzechwa

CELE KONKURSU:
1. Dostrzeganie piękna jesiennej natury i możliwości wykorzystania jesiennych liści jako materiałów plastycznych.

2. Popularyzacja wiedzy o świecie przyrody.

3. Tworzenie emocjonalnego związku między człowiekiem a przyrodą.

4. Rozwijanie twórczej wyobraźni dziecka i uzdolnień plastycznych.
5. Poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

6. Wyzwalanie satysfakcji i radości płynącej z twórczości własnej.

REGULAMIN:

I Organizator:

Organizatorem konkursu jest Biblioteka ZS Tarnówka

Konkurs zostaje ogłoszony dla uczniów wszystkich klas
w dwóch kategoriach: klasy I – III oraz klasy IV – VIII.

Technika wykonania: dowolna, praca płaska, przestrzenna lub półprzestrzenna w formacie A4.

II Zasady udziału w konkursie

1. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną samodzielnie wykonaną pracę.
2. Uczestnicy przygotowują prace plastyczne według uznania z wykorzystaniem dowolnych technik plastycznych oraz wysuszonych jesiennych liści.
3. Kryteria oceny prac:

- oryginalność i pomysłowość,
– zastosowana technika i ciekawie wykorzystane materiały,
– zgodność z tematem,

– wkład pracy własnej.

III Terminy

1. Prace należy składać w bibliotece szkolnej w dniach od 13.11.2023 do 30.11.2023r.

2. Rozstrzygnięcie konkursu: 11.12.2023r.

IV Uwagi końcowe

1. Na laureatów czekają nagrody oraz dyplomy.
2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację zdjęć prac na stronie internetowej szkoły.
3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!