PROJEKT "MŁODE GŁOWY"


Program profilaktyczny "Godzina dla MŁODYCH GŁÓW' Fundacji UNAWEZA jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie uczniów, rodziców i nauczycieli na otwartą rozmowę o zdrowiu psychicznym.

Jest to cykl lekcji, które będą się odbywały raz w miesiącu od października do końca roku szkolnego 2023/24. Do udziału w pierwszym pilotażowym roku realizacji programu zgłosiło się 1330 szkół i    placówek oświatowych. Program będzie ewaluowany i rozwijany.

Zajęcia dla uczniów będą prowadzone przez wychowawców podczas godziny wychowawczej, raz w miesiącu zaczynając od października. Tematy zajęć:

Pierwsze półrocze: pierwsza pomoc psychologiczna (PPP)
1. Poczuj emocje
2. Nazwij potrzeby
3. Moje granice
4. Potrzebuję pomocy. Jak to zakomunikować?

Drugie półrocze: higiena cyfrowa i bezpieczeństwo w sieci
1. Ja i moja relacja ze światem online
2. Ja i moje bezpieczeństwo w świecie offline i online
3. Ja i krytyczne myślenie
4. Aktywność fizyczna. Dlaczego mózg potrzebuje ciała?

 

PROJEKT EDUKACYJNY "PIECZARKI Z KLASĄ"

Projekt edukacyjny skierowany do uczniów i uczennic szkół podstawowych z klas I-III, ich opiekunów oraz nauczycieli.

Głównym celem Programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania zdrowych

nawyków żywieniowych wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promowanie

prozdrowotnych właściwości pieczarek oraz ich roli w zbilansowanej diecie.

Cele szczegółowe:

a. Pogłębienie wiedzy o znaczeniu zbilansowanej diety dla organizmu człowieka.

b. Promowanie prozdrowotnych właściwości pieczarek oraz ich walorów

smakowych.

c. Nauka odpowiedzialności, systematyczności i pracy w grupie podczas wspólnej

opieki nad szkolną hodowlą pieczarek

W ramach projektu uczniowie przez doświadczenie dzięki zajęciom praktycznym zdobędą nową wiedzę w ciekawy sposób.