ul. Zwycięstwa 25a

tel 67 266 45 03, 660 956 339

sekretariat@zstarnowka.pl

 

KONTO BANKOWE

(wpłaty za wyżywienie oraz dodatkowe godziny)

36 8941 1029 0075 7324 2000 0040

*Wpłaty na Radę Rodziców prosimy dokonywać w budynku przedszkola wyłącznie w formie gotówkowej.