Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół w Tarnówce dotyczący rozpoczęcia roku szkolnego 2020/202

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół w Tarnówce dotyczący rozpoczęcia roku szkolnego 2020/202

 • 2020-08-27

01.09.2020r. wtorek - godziny zgodnie z poniższym harmonogramem

 

Ze względu na koronawirus COVID-19 rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się na określonych warunkach:

- rozpoczęcie roku szkolnego dla klas:

8.00 – Klasy VII – VIII

10.00 – Klasy I – III

12.00 – Klasy IV – VI

 

- spotkania odbywają się z zachowaniem warunków bezpieczeństwa epidemiologicznego

 

Drodzy uczniowie, rodzice, opiekunowie

Pragniemy , aby nauka odbywała się w trybie stacjonarnym jak najdłużej. W związku z tym zostały opracowane procedury bezpieczeństwa, które zostały już wdrożone i każdy z nas musi ich przestrzegać. Procedury są spójne z wytycznymi opracowanymi przez MEN, MZ i GIS. Proszę o zapoznanie się z tymi procedurami, które są zamieszczone na stronie szkoły.

Najważniejsze informacje:

 1. Na teren szkoły może wejść osoba zdrowa – bezobjawowa. Nie przychodź do szkoły/pracy - jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

 2. Uczniowie dojeżdżający do szkoły powinni mieć założone maseczki lub inną osłonę na nos i usta. Obowiązek ten jest obligatoryjny w komunikacji zbiorowej .

(https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia).

 1. Na terenie szkoły bezwzględnie należy stosować zasady higieny:

 • Po wejściu do budynku szkoły należy zdezynfekować ręce,

 • częste mycie rąk wodą z mydłem lub dezynfekcja, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety,

 • na powitanie nie podajemy ręki lub nie przytulamy się,

 • uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów,

 • unikamy dotykania oczu, nosa i ust,

 • klamki od drzwi staramy otwierać łokciem

 • stosujemy odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania, zwracamy uwagę innym w tym zakresie, uczymy innych tzw. ,,etykiety kaszlu” czyli zasłaniania w trakcie kaszlu czy kichania nosa i ust, najlepiej dodatkowo chusteczką jednorazową lub przedramieniem

Dowozy w dniu 1.09.2020 r.:

Klasy VII i VIII i przedszkole

autobus I

autobus II

Kurs I

Młyn Maria – 7.30

Sokolna Wyb. – 7.38

Sokolna – 7.43

P. Noweccy – 7.48

Kurs II

Annopole – 7.00

Bartoszkowo – 7.05

P. Czachór – 7.13

P. Maksymiszyn – 7.16

Kurs I

Płytnica – 6.55

Ptusza 7.05

Tarnowski M. – 7.10

 

Kurs II

Osówka – 7.45

Piecewo – 7.35

Pomiarki – 7.28

Węgierce – 7.25

 

Klasy I – III

autobus I

autobus II

Kurs I

Młyn Maria – 9.30

Sokolna Wyb. – 9.38

Sokolna – 9.43

P. Noweccy – 9.48

Kurs II

Annopole – 9.00

Bartoszkowo – 9.05

P. Czachór – 9.13

P. Maksymiszyn – 9.16

Kurs I

Płytnica – 8.55

Ptusza 9.05

Tarnowski M. – 9.10

 

Kurs II

Osówka – 9.45

Piecewo – 9.35

Pomiarki – 9.28

Węgierce – 9.25

 

Klasy IV – VI

autobus I

autobus II

Kurs I

Młyn Maria – 11.30

Sokolna Wyb. – 11.38

Sokolna – 11.43

P. Noweccy – 11.48

Kurs II

Annopole – 11.00

Bartoszkowo – 11.05

P. Czachór – 11.13

P. Maksymiszyn – 11.16

Kurs I

Płytnica – 10.55

Ptusza 11.05

Tarnowski M. – 11.10

 

Kurs II

Osówka – 11.45

Piecewo – 11.35

Pomiarki – 11.28

Węgierce – 11.25

 

Niezwłocznie po zakończeniu spotkań z wychowawcami, uczniowie muszą odjechać do domów, aby autokary nie opóźniły dojazdu kolejnych grup uczniów.

Przedszkole jest czynne bez zmian, w godz. od 6.50 do 15.20

Odwozy dzieci z przedszkola w dniu 1.09.2020 r.

 • Kurs w kierunku Młyn M. i Węgierce godz. 12.30
 • Kurs w kierunku Annopola i Płytnicy godz. 13.20

Proszę o wcześniejsze oczekiwanie na dzieci na przystankach.

Dzieci do przedszkola nie zabierają ze sobą żadnych rzeczy z wyjątkiem ubrań na zmianę zapakowanych do podpisanego (oznaczonego) worka.

W ponieddziałek od 10.00 do 12.00 odbędą się zajęcia adaptacyjne dla dzieci, które pierwszy raz idą do przedszkola.

Dowozy dzieci do szkoły i przedszkola obowiązujące od 2.09.2020 r. zamieszczone zostaną w zakładce dowozy na stronie ZS Tarnówka.