Regulamin konkursu na logo biblioteki szkolnej

LOGO to znak graficzny spełniający rolę informacyjną, poprzez skrótowe, ale łatwo zauważalne i łatwo zapamiętywane przedstawienie symbolu instytucji lub organizacji. LOGO musi być przede wszystkim czytelne, dlatego powinno mieć niezbyt skomplikowane kształty oraz niewielką liczbę kolorów.
 

1.Cele konkursu:
- zaprojektowanie logo biblioteki szkolnej,
- rozwijanie kreatywności i zdolności plastycznych,
- wzmacnianie więzi ze szkołą.

2.Konkurs jest przeznaczony dla klas IV – VI i ma charakter indywidualny.

3.Prace należy wykonać na formacie A-4, dowolną techniką plastyczną (np. wydzieranka, wyklejanka, ołówek, akwarela, grafika komputerowa itp).

4.Logo musi zawierać nazwę instytucji (Biblioteka Zespołu Szkół w ...). Powinny się w nim znaleźć również elementy kojarzące się z biblioteką (np. książka, pióro, komputer, sowa itp).

5.Jedna osoba może oddać tylko jedną pracę, podpisaną imieniem, nazwiskiem oraz klasą.

6.Termin składania prac – do 28 października 2019r.

7.Jury w ocenie projektów będzie brało pod uwagę: estetykę i oryginalność wykonania, adekwatność do tematu oraz pomysłowość.