Regulamin konkursu na najciekawszy list do Czarnego Noska.

Regulamin konkursu na najciekawszy list do Czarnego Noska.

  • 2021-11-24

1.Organizatorem Konkursu jest Biblioteka szkolna przy Zespole Szkół w Tarnówce.
2.Cele konkursu:

  • promowanie czytelnictwa;

  • ćwiczenie umiejętności wyrażania swojej opinii w formie pisemnej;

  • rozwijanie umiejętności pisania tradycyjnych listów;

  • wspieranie kreatywności i pomysłowości uczniów.


3.Tematem konkursu jest napisanie tradycyjnego listu do bohatera lektury Janiny Porazińskiej "Pamiętnik Czarnego Noska".
4.Konkurs adresowany jest do uczniów Szkóły podstawowej w Tarnówce.
5.Każdy uczestnik może przygotować tylko jedną pracę.
6. Praca powinna być wykona w formie ręcznie pisanego listu na kartce formatu A4.
7.Oceny prac dokona Jury powołane przez Organizatora. Jury konkursu będzie oceniało: pomysłowość, technikę, samodzielność i staranność wykonania pracy oraz zgodność prac z tematem konkursu i regulaminem.
8.Prace należy dostarczyć do biblioteki szkolnej lub sekretariatu szkoły do dnia 10 grudnia 2021 roku.
9.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 17 grudnia 2021 roku.
10.Pracę należy zaopatrzyć w metryczkę: imię i nazwisko uczestnika,
klasa.
11.Na fb szkoły zamieszczona zostanie lista z laureatami konkursu i galeria zdjęć najpiękniejszych listów.
12.Organizatorzy nie zwracają prac.
13.Każdy opiekun uczestnika konkursu wyrażając zgodę na udział dziecka w nim, równocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz zdjęć dziecka i zdjęć jego pracy w zakresie: publikacji listy imiennej laureatów konkursu oraz ich zdjęć na stronie szkoły i fb.