Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  • 2019-07-02

Dowóz dzieci do szkół i przedszkola na terenie Gminy Tarnówka w roku szkolnym 2019/2020